Eigen bijdrage voor 2022 verlaagd

De eigen bijdrage voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen is bij alle zorgverzekeraars voor 2022 iets verlaagd. Bent u 16 jaar of ouder, dan bedraagt uw eigen bijdrage €124. Bent u jonger dan 16 jaar, dan is de eigen bijdrage €62.00. Orthopedische en semi-orthopedische schoenen worden grotendeels vanuit de basisverzekering vergoed. Wel moet u rekening houden met het eigen risico.

Wij kijken graag met u mee op welke vergoeding u recht heeft.
Neem daarvoor contact met ons op via de centrale afsprakenlijn: 077 - 351 72 58.