Eigen bijdrage (semi-)orthopedische schoenen in 2019 verlaagd

De eigen bijdrage voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen is bij alle zorgverzekeraars voor 2019 verlaagd. Bent u 16 jaar of ouder, dan bedraagt uw eigen bijdrage € 131. Bent u jonger, dan is het bedrag € 65,50.

Wij kijken graag met u mee op welke vergoeding u recht heeft.
Neem daarvoor contact met ons op via de centrale afsprakenlijn: 077 - 351 72 58.